Buy 2 Free 1 Offer

Buy any 2 YCH products get 1 Free Bah Kut Teh!

买二送一大优惠

凡购买任何两包游建好产品就能获取一包免费的肉骨茶汤包!

*折扣卷 Promocode: B2F1J

肉骨茶配套

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup (Sachet)

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup (Slice)

FREE

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

女性滋补配套

八珍养颜汤
Pak Cheng Soup (Slice)

八珍养颜汤
Pak Cheng Soup (Sachet)

FREE

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

男性滋补配套

十全大补汤
Sip Chuan Tai Pu Soup (Slice)

十全大补汤
Sip Chuan Tai Pu Soup (Sachet)

FREE

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

补虚正气配套

补脑汤
Brain Tonic Soup

补腰益肾汤
Bu Yao Yi Shen Herbal Soup

FREE

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

消暑清热配套

六味清补凉
Lok Mei Cheng Poh Leong

参芪汤
Song Kee Herbal Soup

FREE

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

滋养润肺配套

灵芝清补汤
Ling Chi Ching Pu Herbal Soup

沙参润肺汤
Sa Shen Jun Fei Soup

FREE

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

Buy 2 Free 1 Offer

Buy any 2 YCH products get 1 Free Bah Kut Teh!

买二送一大优惠

凡购买任何两包游建好产品就能获取一包免费的肉骨茶汤包!

肉骨茶配套

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup (Sachet)

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup (Slice)

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup (Sachet)

*折扣卷 Promocode: B2F1J

女性滋补配套

八珍养颜汤
Pak Cheng Soup (Slice)

八珍养颜汤
Pak Cheng Soup (Sachet)

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

男性滋补配套

十全大补汤
Sip Chuan Tai Pu Herbal Soup (Slice)

十全大补汤
Sip Chuan Tai Pu Herbal Soup (Sachet)

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

补虚正气配套

补脑汤
Brain Tonic Soup

补腰益肾汤
Bu Yao Yi Shen Herbal Soup

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

消暑清热配套

六味清补凉
Lok Mei Cheng Poh Leong

参芪汤
Song Kee Herbal Soup

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

滋养润肺配套

灵芝清补汤
Ling Chi Ching Pu Herbal Soup

沙参润肺汤
Sa Shen Jun Fei Soup

肉骨茶汤包
Bah Kut Teh Herbal Soup

*折扣卷 Promocode: B2F1J

Email Address: admin@yewchianhaw.com
Phone Number: 04-6262020

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping